Image

     

Projekt Muzea města Brna (dále MuMB) Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily je v souladu s úkolem, který byl instituci zadán zřizovatelem (Statutárním městem Brnem), pečovat o svěřené kulturní dědictví. Arnoldova vila je kulturní památkou, která je součástí nejstarší brněnské vilové kolonie založené v šedesátých letech 19. století. Nachází se v těsné blízkosti nejvyhledávanější památky Brna vily Tugendhat. Teprve druhou stavbou ve svahu nad Lužánkami byla vila významného brněnského stavitele Josefa Arnolda, postavená v roce 1862 podle jeho vlastního návrhu a následně v letech 1909–1915 upravená další majitelkou Cecilií Hože ve stylu art deco. Ačkoliv si budova do dnešní doby dochovala autentický ráz a řadu původních prvků, NPÚ budovu eviduje na Seznamu ohrožených památek v ČR kvůli jejímu havarijním stavu. Cílem projektu je záchrana a důsledná památková obnova Arnoldovy vily, revitalizace proběhne s ohledem na architektonickou a historickou hodnotu, původní dispoziční a hmotové řešení a její nové funkční využití. MuMB po obnově objekt přizpůsobí pro kulturně-vzdělávací komunitní účely: kulturní, badatelskou a komunitní činnost. Stálá expozice o historii Arnoldovy vily, osobnosti stavitele Josefa Arnolda a první vilové kolonii bude umístěna v podkrovním prostoru. Další, multifunkční místnosti ve vile poslouží pro společenské aktivity nejširší veřejnosti. Vila poskytne zázemí Studijnímu a dokumentačnímu centru přetížené vily Tugendhat a dalším institucím a spolkům, mj. partnerům projektu. Arnoldova vila se také stane součástí mezinárodního projektu Iconic Houses Network, který sdružuje historicky významné veřejnosti zpřístupněné vilové domy (house muzea). MuMB dlouhodobě spolupracuje s Národním muzeum umění, architektury a designu v Norsku nebo s Muzeem hlavního města Prahy v rámci Iconic Houses a s dalšími partnery.
Image
Image