Partneři

Partneři projektu Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily

Národní muzeum umění, architektury a designu v Oslo

Je nejvýznamnější sbírkotvornou institucí v oblasti výtvarného a užitého umění ve Skandinávii. MuMB s Národním muzeem umění, architektury a designu již delší dobu spolupracuje na různých projektech zejména v rámci výzkumu a vývoje v oblasti dějin architektury. Práce na projektu rekonstrukce Arnoldovy vily navazuje na předchozí společné aktivity. MuMB bude s partnerem projektu konzultovat metodiku památkové obnovy Arnoldovy vily a současné aktuální přístupy k možnostem prezentace dějin architektury v domech, jejichž původní funkce byla určená k bydlení. Muzeum spravuje veřejnosti přístupnou vilu Stenersen, dílo architekta Arno Korsmy z roku 1939. Partner se také bude aktivně účastnit mezinárodní odborné konference na téma Arnoldova vila - zrození moderního města a životního stylu dlouhého století.

Image

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum hlavního města Prahy, zejména jeho Studijní a dokumentační centrum Norbertov, poskytne v rámci projektu odborné konzultace při realizaci studijního a dokumentačního centra a zkušenosti s revitalizacemi bývalých obytných objektů a jejich proměny na muzejní prostory (house musea) Müllerovy vily a Rothmajerovy vily. Muzeum hl. města Prahy se také bude aktivně účastnit mezinárodní odborné konference na téma Arnoldova vila - zrození moderního města a životního stylu dlouhého století.
Image

Český výbor ICOM

je součástí Mezinárodní rady muzeí (International Council of Museums) při UNESCO, nejvýznamnější muzejní profesní organizací na světě. Český výbor ICOM poskytne MuMB organizační podporu při publicitě mezinárodní konference Arnoldova vila - Zrození moderního města a životního stylu dlouhého století, která bude doprovodnou akcí 26. generální konference ICOM v Praze konané v létě roku 2022.  (Uspořádání GK patří k nejvýznamnějším a nejprestižnějším událostem celého muzejního světa). Konference bude zařazena do všech informačních materiálů GK, mezi jejími účastníky bude řada členů odborných mezinárodních komisí, kteří se naší konference zúčastní. Díky tomu se projektu Centrum Dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily dostane i mezinárodní publicity.
Image

Dům umění města Brna

Projekt DUMB Brněnský architektonický manuál zde bude mít svůj Infopoint, vila stane živým centrem dialogů o architektonickém i společenském dědictví (nejen) Brna. Kromě prostor pro badatele a zájemce o studium dějin architektury zde získá prostory pro veřejnosti přístupnou knihovnu, pro přednášky, pro edukaci škol, pro krátkodobé výstavy i site specific projekty, které mohou navázat na rozšiřování projektu BAM o architekturu 19. století stavitelů a stavebníků všech národností (české, německé i židovské).
Image

Kulturní centrum Josefa Arnolda

Spolek bude v realizační fázi projektu rozšiřovat svůj výzkum na téma stavitel Josef Arnold a připravovat podklady pro aktivity, které se budou ve vile Josefa Arnolda realizovat ve fázi udržitelnosti. Dále bude aktivně spolupracovat při přípravě obou konferencí – mezinárodní odborné konference na téma Arnoldova vila, zrození moderního města a životního stylu dlouhého století a závěrečné odborné konference, která zhodnotí výsledky projektu a jeho přínos k výzkumu dějin vilové architektury a inovativnímu využití historických vilových objektů. Kulturní centrum Josefa Arnolda bude organizovat společenské akce typu sousedská setkávání, komentování prohlídek nebo architektonických procházek.
Image

Meeting Brno

Festival Meeting Brno v Arnoldově vile v rámci závěrečné konference a slavnostního otevření uspořádá diskuzní večer věnovaný národnostní rozmanitosti předválečného Brna. V době udržitelnosti projektu bude Arnoldovu vilu využívat v rámci svých komunitních aktivit.
Image